Informace

Úvod Informace

Baterie uchovává elektřinu pro pozdější použití. Vytváří elektrické napětí z chemické reakce, jež vzniká, pokud jsou dva nestejné materiály – jako například kladné a záporné desky – ponořeny do elektrolytu, tj. roztoku kyseliny sírové a vody. V typických olověných elektrolytových bateriích činí napětí zhruba 2 volty na článek, s celkovým napětím 12 voltů. Jakmile je uzavřen obvod mezi kladným a záporným pólem, dodává baterie elektřinu. K uzavření obvodu dochází, jakmile je k baterii připojen jakýkoli elektrický spotřebič, např. rádio.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že olověná elektrolytová baterie (akumulátor) pracuje v nepřetržitém procesu nabíjení a vybíjení. Pokud je baterie připojena k elektrickému spotřebiči jako např. ke startéru Vašeho vozidla, dodává elektřinu a začíná se vybíjet. V opačném procesu se baterie nabíjí, a to tehdy, když je do ní zpětně dodáván proud, jenž obnovuje chemický rozdíl mezi elektrodami. K tomu dochází při jízdě, pokud není zapojeno žádné elektrické zařízení a pokud alternátor vhání proud zpět do baterie.

Když se baterie vybíjí, olověné elektrody si jsou chemicky podobnější, kyselina je slabší a napětí klesá. Baterie se může vybít natolik, že již nemůže dodávat elektřinu s využitelným napětím.

Vybitou baterii můžete nabít dodáním elektrického proudu zpět do baterie. Plné nabití obnoví chemický rozdíl mezi elektrodami a umožní baterii opět plně dodávat energii.

Tento jedinečný proces vybíjení a nabíjení v olověných elektrolytových bateriích znamená, že energie může být vybíjena a opět odváděna do baterie, čím častěji lze tento cyklus opakovat, tím je baterie cyklicky odolnější.

Copyright 2019 - 2024 © wwww.akuma-km.cz