Potřebujete radu?

Úvod Potřebujete radu?

 

Ať už řídíte svůj úplně první automobil, Vaše vlastní vozidlo s funkcí Start-Stop, nebo bohatě vybavené vozidlo s nejvyššími požadavky na energii, s bateriemi zakoupenými u nás dostane Vaše auto energii, kterou potřebuje.

 

Delší životnost, menší korozi a nižší náklady na údržbu, kvalitu, kterou můžete nalézt ve všech našich produktech, od řady pro osobní automobily s vyspělou technologií Start-Stop po profesionální výrobky pro motorové čluny.


Výrobci automobilů volí komponenty, které se pro jejich auta hodí nejlépe. Vedle kvality existují další dvě věci, které výrobci aut vyhledávají, když se rozhodují o baterii. Jednou je výkon a druhou velmi nízká poruchovost. 

 

 

Pokud hledáte baterii vhodnou pro použití v lodích nebo obytných vozech, musíte vzít v úvahu také následující aspekty:

Typ zařízení, jež má být poháněno
Počet ampérů, jež potřebujete k pohánění zařízení
The Počet hodin, během nichž budete zařízení používat
Vynásobte ampéry hodinami, abyste určili požadovaný počet ampérhodin.
Odběr proudu zařízení (ampéry) x čas (hodiny) = Ah.

 

 

Plachetní jachta pluje po otevřené vodě

Příklad: rybářská loďka

 

 

Světla
Motor pro rybolov s vlečnými sítěmi
Echolokátor
Vysílačka
Celkem

10 x 5 = 50
1 x 5 = 5
3 x 5 = 15
1 x 5 = 5
75 AH*

 

*Hledejte baterii, jež dodá požadovaný počet Ah ve stanoveném čase a při daném napětí. Pro bezpečnostní rezervu zvyšte počet Ah o 20 %.

 

 

Jak poznáte, která baterie je ta správná pro Váš vůz? Zde naleznete několik rychlých tipů, jež Vám pomohou baterii správně vybrat.

Přečtěte si návod k použití Vašeho vozidla nebo doporučení výrobce týkající se originálního vybavení a doporučení týkající se následujících aspektů:

 

Velikostní třída baterie - velikost baterie, jež je nejvhodnější pro fyzické rozměry Vašeho vozidla. Do mnoha vozidel může být použito několik velikostních tříd.

Startovací proud za studena (Cold Cranking Amps) - CCA je kritickým parametrem pro dobrou startovací schopnost baterie. Je to počet ampérů, jež baterie může poskytovat po dobu 30 sekund při teplotě -17,8°C, dokud napětí baterie neklesne na nepoužitelnou úroveň.

Rezervní kapacita (RC) - pomáhá napájet elektrický systém Vašeho vozidla v případě, že selže alternátor. Určuje, kolik minut může baterie dodávat dostatečnou energii bez poklesu pod minimální úroveň napětí, nutnou pro provoz Vašeho vozu.

Pro startovací proud za studena a rezervní kapacitu obecně platí: čím vyšší, tím lepší. Nicméně, pokud žijete v zemi s chladným podnebím, je při výběru baterie rozhodujícím faktorem hodnota startovacího proudu za studena. A naopak, bydlíte-li v teplém podnebí, není pro Vás hodnota startovacího proudu za studena příliš důležitá.

 

Pokyny k bezpečnému nabíjení baterie

 • Baterii úplně dobijte co nejdříve po každém vybití
 • Vždy zkontrolujte, zda je nabíječka pro baterii vhodná
 • Nikdy nepoužívejte nabíječku bez automatického vypínání
 • Doporučuje se elektronická nabíječka s kontrolovaným napětím, pokud možno na bázi profilu nabíjení IUoU
 • Nabíjení pro zamezení stratifikace kyseliny (není potřeba pro AGM)
 • Použití nabíječky s charakteristikou IU a s vyšším nabíjecím napětím (2,6 V/článek)
 • Toto intenzivní nabíjení je třeba používat pouze krátce, aby nedošlo ke ztrátě vody
 • Napětí v otevřeném okruhu po nabití by mělo být 2,12 - 2,13 V/článek
 • Pro každý rozdíl 0/1 V na 12,7 / 12,8 V je třeba baterii nabíjet 1 hodinu
 • Nikdy nenabíjejte zmrzlé baterie nebo baterie s teplotou vyšší než 45˚
 • Připojte kladnou koncovku baterie (+) ke kladné koncovce nabíječky a zápornou koncovku baterie k záporné koncovce nabíječky
 • Nabíječku nezapínejte, dokud není baterie úplně připojená
 • Když je nabíjení dokončeno, nejprve vypněte nabíječku
 • Přestaňte nabíjet, pokud se baterie zahřeje na vysokou teplotu nebo z ní uniká kyselina!
 • Při nabíjení zajistěte dobré větrání

Testování baterie

Nejlepším a nejsnadnějším způsobem testování baterie je použít voltmetr nebo multimetr ke změření klidového napětí. Když znáte přesné napětí, použijte tabulku uvedenou níže k určení nabití.

 

Schéma testování baterií se stavem schématu

Zajistěte, aby byla baterie nabitá

Aby bylo zajištěno, že baterie může napájet svojí startovací energií, musí být nejprve plně nabitá. Doporučený nabíjecí proud činí 10 % jmenovité kapacity v ampérech (např. 4 Ah baterie vyžaduje nabíjecí proud 0,4A [ampér]). Doporučujeme Vám zajistit, aby byla baterie před instalací plně nabitá, aby byla zajištěna její dlouhá životnost.

 • Vždy se doporučuje počáteční nabití. Nikdy nenabíjejte rychle.
 • Podrobný popis jak baterii nabíjet naleznete v návodu k použití dodaném k baterii.


Sezónní používání baterie

Ikona listu se stínem

Podzim: Před klidovým obdobím

    • Baterii zcela nabijte, vypněte všechny elektrické spotřebiče a pokud možno baterii odpojte.
    • Uchovávejte na chladném a suchém místě
    • Baterie uchovávejte v plně nabitém stavu.
    • Plně nabité baterie lze uchovávat i při teplotách značně pod nulou. Částečně nabité baterie mohou zamrznout při teplotách bezprostředně pod nulou

 

Ikona sněhové vločky se stínem

Zima: Před klidovým obdobím

    • Pravidelně kontrolujte stav nabití/napětí.
    • Pokud napětí klesně pod 12,4 V, baterii dobijte.

 

 

 

 

 

Ikona slunce se stínem

Jaro/léto: Před klidovým obdobím

    • Pravidelně kontrolujte stav nabití/napětí
    • Pokud napětí poklesne pod 12,4 V, baterii dobijte

 

 

 

 

 

Zveme Vás nezávazně na naši prodejnu, po telefonu nelze zákazníka zodpovědně obsloužit. Přijďte a budete překvapeni šíří sortimentu a množstvím služeb.

Copyright 2019 - 2024 © wwww.akuma-km.cz